classroom, lecture hall, college-1699745.jpg
Picture of Luc Swinnen

Luc Swinnen

Stressarts

Algemene Voorwaarden Voor het Congres op 22/04/2021

classroom, lecture hall, college-1699745.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

De inschrijving voor het Symposium wordt definitief nadat de factuur aan Different bvba werd betaald. Betaling dient te gebeuren op rekening
BE09 7430 7313 2657 zoals vermeld op de factuur ( dit is een congresrekening, niet de gewone rekening).

Vroegboekkorting wordt enkel toegekend indien tijdig ingeschreven en betaald ttz betaald voor 30/04/2020.

Na ontvangst van jouw betaling ontvangt u een mail met de definitieve bevestiging van inschrijving, die geldt als toegangsbewijs voor het congres.

Door het betalen van het inschrijvingsbedrag verklaart de inschrijver zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Het programma voor het Symposium staat beschreven in de nieuwsbrief of op de website www.stressmanagement.be. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan het programma aan te brengen en zal u hiervan op de hoogte brengen.

Eventuele klachten zijn ontvankelijk indien ze binnen de zeven dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan Different bvba.

ANNULATIE

Bij annulering door de deelnemer voor 30/09/2020 wordt 50 euro van het deelnamebedrag in rekening gebracht als vergoeding voor administratiekosten. Bij annulering na 30/09/2020 blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Men kan zich wel laten vervangen door een andere deelnemer mits tijdig meegedeeld met naam en adres.

Annuleringen dienen te gebeuren per aangetekende brief gericht aan de organisator.

Bij elke annulering is een forfaitaire som van 50 euro verschuldigd. Dit wegens administratieve kosten. Het schrijven van facturen, creditnota’s en bijhouden van lijsten van deelnemers is ook een deel van de zorg die we besteden om dit congres tot een overgetelijke ervaring te maken.

U kan zich laten vervangen door een andere deelnemer na het sturen van een mail aan eddy.vandenbriele@telenet.be tot uiterlijk 30/09/2020.

Indien de organisatie beslist om wegens overmacht het congres te annuleren of met reden beslist om het congres naar een latere datum te verschuiven kan u geen aanspraak maken op enige vergoeding en is door de organisatie geen vergoeding verschuldigd. Je kan dan preferentieel inschrijven voor het nieuwe congres dat gelijkwaardig zal zijn.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of diefstal tijdens het congres.

Tijdens het event verwachten we van de deelnemers een actieve luisterbereidheid en zullen Iphone’s en opnametoestellen niet worden toegelaten. Dit uit respect voor de sprekers. Mensen die zich niet houden aan deze spelregels kunnen geweigerd worden. Sprekers vragen geen opnames te maken noch video noch audio.

Gegevens organisator

DIFFERENT BV
Heihoek 9
9971 LEMBEKE
Ondernemingsnummer: BE 0461 390 891

Praktische afspraken:eddy.vandenbriele@telenet.be

Deel deze pagina

Linked

Groep 1

Groep 2

Groep 3

CONGRES 2024

19 SEPTEMBER 2024

We zijn fier ons achtste congres te kunnen aankondigen. Op 19/9 organiseren we een congres en alle sprekers hebben reeds toegezegd. We hebben ook een post-congres programma. Na het congres kunnen degenen die willen de film met Deb Dana herbekijken (exclusief voor ons op het congres).

Dit congres zal doorgaan in Compagnie Bougie te Melle

Deze website gebruikt cookies om een optimale gebruikerservaring op de website te garanderen. Lees meer