PRIVACY BELEID

DIFFERENT BVBA DIFFERENT BVBA, GEVESTIGD HEIHOEK 9, 9971 LEMBEKE BELGIË, IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZOALS VERMELD IN DIT STATEMENT.

Different bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze de actieve toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stressmanagement.be, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Different bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Different bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De wetgever bepaalt hier hoe lang we
dergelijke gegevens dienen te bewaren.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Different bvba) tussen zit. Different bvba gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: facturatiesoftware octopus, facebook, LinkedIn, CoachinAcademie op facebook, Groepen Coaching Academie en Burnout op LinkedIn, Twitter, websiteberichten in uitzonderlijke gevallen. We werken samen met deze groepen omdat we op hun privacy statement betrouwen. Groepen in Facebook en LinkedIn zijn gesloten groeten. Dat betekent dat leden van deze groepen om lidmaatschap verzocht hebben.

Wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor lekken binnen deze groepen. Indien je privacy statements van Twitter, Facebook of LinkedIn niet betrouwt, gelieve u dan uit te schrijven uit onze groepen.

Different bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sommige gegevens moeten we bewaren zolang de wetgever dat bepaalt. Dit geldt dan vooral voor facturatie.

In de andere gevallen kunnen mensen zich steeds uitschrijven.

Different bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Different bvba gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Different bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stressmanagement.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Om zo min mogelijk van deze moeilijke procedure te moeten gebruik maken vragen we u de gegevens naar uzelf te mogen sturen zodat U die gegevens dan zelf aan de mogelijke nieuwe bestemmeling kan doorsturen.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Different bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stressmanagement.be

Onze computer is beveiligd met een professionele virusscan en firewall, de schijf is beveiligd met een uitgebreid beveiligingssysteem (versleuteling) en paswoord. De website is een HTTPS systeem. We doen al het mogelijke om diefstal van uw gegevens te voorkomen

Het spreekt vanzelf dat iedereen te allen tijde zich kan uitschrijven en dan geen verdere nieuwsbrief meer zal ontvangen. Dit kan door eenvoudig de voorziene link aan te klikken. Enkel de gegevens wat betreft facturatie kunnen we niet onmiddellijk verwijderen omdat we door de wetgever verplicht zijn deze gegevens te bewaren gedurende een vastgestelde termijn.

DIFFERENT BVBA
https://stressmanagement.be

Heihoek 9
9971 Lembeke
België

+3293777162
+32475730614

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Different bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze de actieve toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stressmanagement.be, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Different bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Different bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De wetgever bepaalt hier hoe lang we
dergelijke gegevens dienen te bewaren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Different bvba) tussen zit. Different bvba gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: facturatiesoftware octopus, facebook, LinkedIn, CoachinAcademie op facebook, Groepen Coaching Academie en Burnout op LinkedIn, Twitter, websiteberichten in uitzonderlijke gevallen. We werken samen met deze groepen omdat we op hun privacy statement betrouwen. Groepen in Facebook en LinkedIn zijn gesloten groeten. Dat betekent dat leden van deze groepen om lidmaatschap verzocht hebben.

Wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor lekken binnen deze groepen. Indien je privacy statements van Twitter, Facebook of LinkedIn niet betrouwt, gelieve u dan uit te schrijven uit onze groepen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Different bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sommige gegevens moeten we bewaren zolang de wetgever dat bepaalt. Dit geldt dan vooral voor facturatie.

In de andere gevallen kunnen mensen zich steeds uitschrijven.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Different bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Different bvba gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Different bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stressmanagement.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Om zo min mogelijk van deze moeilijke procedure te moeten gebruik maken vragen we u de gegevens naar uzelf te mogen sturen zodat U die gegevens dan zelf aan de mogelijke nieuwe bestemmeling kan doorsturen.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Different bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stressmanagement.be

Onze computer is beveiligd met een professionele virusscan en firewall, de schijf is beveiligd met een uitgebreid beveiligingssysteem (versleuteling) en paswoord. De website is een HTTPS systeem. We doen al het mogelijke om diefstal van uw gegevens te voorkomen.

UITSCHRIJVEN

Het spreekt vanzelf dat iedereen te allen tijde zich kan uitschrijven en dan geen verdere nieuwsbrief meer zal ontvangen. Dit kan door eenvoudig de voorziene link aan te klikken. Enkel de gegevens wat betreft facturatie kunnen we niet onmiddellijk verwijderen omdat we door de wetgever verplicht zijn deze gegevens te bewaren gedurende een vastgestelde termijn.

CONTACTGEGEVENS

DIFFERENT BV
https://stressmanagement.be

Heihoek 9
9971 Lembeke
België
BTW: BE 0461 390 891

Inschrijvingsnummer van Dr. Luc Swinnen Orde van de Geneesheren:
1.44114.28.004

Telefoon:
+3293777162
+32475730614