Meten van Werk-tevredenheid

Stress op het werk

Tevredenheid is het verschil tussen de verwachtingen van een persoon en hetgeen hij ervaart. Als de ervaring van een werksituatie beter is dan de verwachtingen die een medewerker zich hierrond stelt, dan is de medewerker tevreden. Als het andersom is, is hij/zij ontevreden, en dat knaagt aan de persoonlijke inzet. De vragenlijsten kunnen on-line of via de “paper and pencil” methode worden afgenomen. Tijdens de voorbereidende afspraken wordt beslist om alle medewerkers of een representatieve steekproef van medewerkers te bevragen, naargelang de grootte van de onderneming.

Daarna volgt de analyse van de verzamelde gegevens en wordt er uitgebreid gerapporteerd. Er wordt over de vastgestelde uitdagingen een advies geformuleerd en een actieplan opgesteld.