ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

DIFFERENT bvba (Luc Swinnen) staat in voor de organisatie van trainingen en coaching sessies in verband met burn-out en veerkracht of zelfs meer algemene onderwerpen. Inschrijven doe je via het inschrijvingsformulier of  rechtstreeks door te mailen naar info@stressmanagement.be

De inschrijving wordt pas definitief nadat de deelnameprijs en de BTW zijn betaald aan Different. Hiervoor ontvangt u een factuur met de te betalen bedragen aan DIFFERENT. Deze bedragen dienen uitsluitend betaald te worden op de IBAN nummers vermeld op de factuur.

Om geldig te zijn dient een klacht ons binnen de zeven dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht. Indien een factuur niet is betaald uiterlijk een maand na factuurdatum, dan zijn van rechtswege, en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, intresten aan 12% per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum.
Bovendien is dan een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd, met een minimum van 400,00 euro.

De algemene voorwaarden zijn hoe dan ook verondersteld aan de klant overgemaakt. Ze kunnen op eenvoudig verzoek aan de klant worden bezorgd.

DIFFERENT BVBA houdt zich het recht voor om iedere deelnemer die de goede orde van de training verstoort, de toegang tot deze en verdere trainingen te ontzeggen.

Door het betalen van het inschrijvingsbedrag verklaart de inschrijver zich akkoord met de algemene voorwaarden die voor onze opleidingen en coaching gelden.

De deelnameprijs omvat alle diensten die in de nieuwsbrief of op de website worden beschreven. Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden aan de organisatie.

Na ontvangst van Uw betaling ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van inschrijving enkele dagen voor de training. Maar de betaalde factuur geldt als enig toegangsbewijs.

ANNULEREN

Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening houden met de volgende regelingen:

U kunt tot 4 weken voor de datum van plaatsvinden van de training of coaching annuleren. Annuleren dient per aangetekend schrijven te gebeuren aan

DIFFERENT BVBA
HEIHOEK 9
9971 LEMBEKE
BELGIË

Wij berekenen u 150 euro,- excl. BTW aan administratiekosten .
Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd en kunt u eventueel een collega in uw plaats laten gaan.

Indien de organisatie beslist om wegens overmacht de training  te annuleren of naar een latere datum te verschuiven is deze organisatie geen vergoeding verschuldigd. Tevens kan U dan preferentieel inschrijven voor de eventuele nieuwe datum. U kan echter geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Wij behouden ons ook het recht voor om vóór aanvang van en tijdens de dienstverlening locatie, datums of lestijden te veranderen. In zulke gevallen zoeken we in overleg naar alternatieven. 
De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens de training of coaching.

GEGEVENS ORGANISATOR

DIFFERENT BV
Heihoek 9
9971 LEMBEKE
Ondernemingsnummer: BE 0461 390 891
Info@stressmanagement.be
Telefoon: +3293777162

 

Enkel de rechtsmachten in Gent en Eeklo (België) zijn bevoegd.