Stress en werk-tevredenheid

Dr. Luc en de Different Group beschikken over een jarenlange ervaring in de functionele risicoanalyse in bedrijven.
Er worden enkel internationaal befaamde en voor onze taalgebieden gevalideerde onderzoeksinstrumenten gebruikt. We vergaderen regelmatig met internationale stressspecialisten om data en vergelijkingspunten te optimaliseren en op alle vlak een vergelijking mogelijk te maken. Dit laat toe een stressindex te bepalen om nadien de oorzaken van stress op een preventieve manier te lijf te gaan.

METEN VAN STRESS-KLACHTEN

Een meer symptomatische benadering van aanwezigheid van stress in een bepaalde afdeling of onderneming. Meestal wordt de vragenlijst aangewend als men reeds druk ervaren heeft binnen een afdeling of onderneming.Het is het ideaal instrument voor reactief optreden en reeds bestaande stress weg te werken.

We meten zowel de lichamelijke, emotionele, verstandelijke klachten en de gedragsveranderingen die optreden ten gevolge van stress. We kunnen ook de General Health Questionnaire gebruiken. Via een speciale vragenlijst wordt een inzicht bekomen welk percentage van het bedrijf gevoelig is aan stress en waar de knelpunten zich voornamelijk situeren.

Na analyse van de verkregen data, wordt een gedetailleerd rapport opgemaakt. Dit geeft een volledig overzicht van de criteria die tot gerapporteerde stressklachten leiden.

Bovendien worden hierbij een reeks knelpunten aangestipt en aanbevelingen geformuleerd. Die moeten de onderneming in staat stellen om de gepaste maatregelen te treffen.

 

5W KLACHTEN-LIJST

Tevredenheid is het verschil tussen de verwachtingen van een persoon en hetgeen hij ervaart. Als de ervaring van een werksituatie beter is dan de verwachtingen die een medewerker zich hierrond stelt, dan is de medewerker tevreden. Als het andersom is, is hij/zij ontevreden, en dat knaagt aan de persoonlijke inzet. Als de knelpunten via een klachtenmeting naar boven gebracht worden, kan men via een actieplan verbeteringen aanbrengen en zo de algemene tevredenheid binnen de organisatie doen toenemen.
Daarna volgt de analyse van de verzamelde gegevens en wordt er uitgebreid gerapporteerd. Er wordt over de vastgestelde knelpunten een advies geformuleerd en een actieplan voorgesteld.

METEN VAN WERK-TEVREDENHEID

Tevredenheid is het verschil tussen de verwachtingen van een persoon en hetgeen hij ervaart. Als de ervaring van een werksituatie beter is dan de verwachtingen die een medewerker zich hierrond stelt, dan is de medewerker tevreden. Als het andersom is, is hij/zij ontevreden, en dat knaagt aan de persoonlijke inzet. De vragenlijsten kunnen on-line of via de “paper and pencil” methode worden afgenomen. Tijdens de voorbereidende afspraken wordt beslist om alle medewerkers of een representatieve steekproef van medewerkers te bevragen, naargelang de grootte van de onderneming.
Daarna volgt de analyse van de verzamelde gegevens en wordt er uitgebreid gerapporteerd. Er wordt over de vastgestelde uitdagingen een advies geformuleerd en een actieplan opgesteld.