Algemene Voorwaarden Voor het Congres op 22/04/2021

classroom, lecture hall, college-1699745.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN De inschrijving voor het Symposium wordt definitief nadat de factuur aan Different bvba werd betaald. Betaling dient te gebeuren op rekeningBE09 7430 7313 2657 zoals vermeld op de factuur ( dit is een congresrekening, niet de gewone rekening). Vroegboekkorting wordt enkel toegekend indien tijdig ingeschreven en betaald ttz betaald voor 30/04/2020. Na ontvangst […]