Autonomie

man, doll, puppet-6853954.jpg

De illusie van controle is een van de sleutelelementen in de stressbeleving bij mensen. Reeds in 1972 toonde J.M. Weiss met een reeks experimenten de invloed aan van sturing, voorspelbaarheid en beheersbaarheid bij gestresseerde ratten.