Sluipwegen in het Brein

Stress zet aan tot vernieuwing en tot leren. Wie zich niet aanpast aan veranderingen in de omgeving sterft.
De evolutie maakt kleine stapjes, maar zet een sprong voorwaarts als er grote problemen opduiken.