Stressmanagement

Actieve Training

HomeTrainingActieve Training

The Second Arrow - RET en de Polyvagaal Therapie

RET EN DE POLYVAGAAL THEORIE

THE SECOND ARROW

Heb je last van schuld en schaamte?
Voel je je leeg en uitgeput?
Heb je reeds een burn-out meegemaakt?
Heb je last van piekeren?
Heb je last van het imposter syndroom?
Heb je last van pleasen, ben je te vriendelijk?
Lijd je aan het prikkelbare darmsyndroom?
Heb je soms last van Hyperventilatie?
Heb je chronische pijn en vindt de dokter geen verklaring?
Ben je een perfectionist?
Heb je veel conflicten met jezelf of met de anderen?
Voel je je eenzaam?
 

We hebben allemaal wel eens iets schokkends of teleurstellend meegemaakt, en soms raken we gefrustreerd door onszelf of de anderen. Sedert mijn kennismaking met de polyvagaal theorie merk ik dat een groot deel van de mensen sukkelt met onverwerkte microtraumata of zelfs met echte of complexe trauma’s. Soms zijn deze schokkende of teleurstellende gebeurtenissen opgetreden op jongere leeftijd. Maar ook later kunnen vele teleurstellingen erg schokkend zijn. Wij voelen deze gebeurtenissen aan in ons lichaam en deze emoties kunnen allerhande klachten veroorzaken. Zo voelen sommige mensen zich lange tijd energieloos of ze ontwikkelen een echte burn-out. Anderen voelen hun ganse leven een toxisch schuldgevoel of blijven andere mensen pleasen. Zo verliezen ze hun eigen behoeften uit het oog. Of men ontwikkelt allerlei klachten zoals een prikkelbare dam, het imposter syndroom of please gedrag of chronische pijn. Kortom, het is een leven met onnodige kommer en kwel.

Onze interpretatie van gebeurtenissen speelt een grote rol in hoe we ze ervaren. We weten dat veel van die klachten ontstaan in ons lichaam in het gebied van de nervus vagus. Maar deze zenuwbaan heeft een connectie met ons brein. 20 procent van de vezels van ons autonome zenuwtelsel gaan naar hetbbrein. De informatie die daar terecht komt wordt dan gefilterd en ingepast in onze vaste overtuigingen en vooroordelen.

In ons denken kunnen storingen optreden. Die storingen maken genezing zeer moeilijk. Want ze waren wellicht de oorzaken van onze problemen.  Inwendige prikkels zoals pijn of uitwendige prikkels zoals feedback van vrienden kunnen dan worden overdreven worden. En dat leidt dan tot frustratie, irritatie, angst en bezorgdheid.

Hieronder staan een tiental overtuigingen. Veel mensen lopen daar mee rond en dat belet hen hun doelen te bereiken. Iemand met een burn-out die met dergelijke overtuigingen rondloopt zal niet vlug van zijn probleem verlost geraken. Want het zijn deze overtuigingen die een transitie belemmeren en die ons ziek maken.

1. Het is nodig dat andere mensen me waarderen.

2. Je moet steeds efficiënt handelen,  anders ben je een waardeloos persoon.

3. Mensen moeten absoluut eerlijk zijn.

4. Het is afschuwelijk als de dingen niet gaan zoals ik dat graag heb.

5. Externe gebeurtenissen kunnen me emotioneel verstoren. Daar heb ik geen vat op.

6. Het is voor mij gemakkelijker als ik verantwoordelijkheden vermijd.

7. Ik ben sterk afhankelijk van anderen.

8. Ervaringen in mijn verleden bepalen mijn toekomst in grote mate.

9. Ik moet altijd klaar staan om andere mensen te helpen. Desnoods ten koste van mezelf.

10. Er is altijd een goede, nauwkeurige en perfecte oplossing voorhanden en het is verschrikkelijk als de perfecte oplossing niet gevonden wordt.

 

Door deze overtuigingen vuren we als het ware een  tweede pijl af op onze ziel. The Second Arrow is een metafoor uit het Boeddhisme. De boeddhisten zeggen dat elke keer dat we tegenslag of bedreiging meemaken  er twee pijlen onze kant op vliegen. Getroffen worden door een pijl is pijnlijk. De eerste pijlen zijn  de signalen van gevaar of bedreiging die op ons afkomen.

Getroffen worden door een tweede pijl is nog pijnlijker. Want die pijl vuren we zelf af.  Die pijl treft zijn doel recht in ons hart. Volgens de Boeddha hebben we niet altijd  de controle over de eerste pijl. De tweede pijl is optioneel. Want die pijl wordt afgevuurd door onszelf vanuit  ons brein naar ons hart. Die pijl is gedrenkt in gif. Dat gif zijn al onze onnodige en irreële overtuigingen die in ons brein zetelen. Daarom moeten we erg goed letten op ons taalgebruik. Let erop dat we geen dwingende eisen stellen aan onszelf en aan anderen en onszelf of anderen niet veroordelen.

Dat kunnen  we perfect leren. Op enkele dagen kun je er mee omgaan. En daarna wordt het leven vrolijker en gemakkelijker. Emoties blijven zuiver, de giftige tweede pijl verdwijnt. En in de praktijk betekent dat dat de schaamte, de schuld, het piekeren, de moeheid en de pijn  en de ademhalingsmoeilijkheden of maagdarmklachten verdwijnen.

 

PRAKTISCH

Mensen die dat willen kunnen een gratis voorgesprek doen.

Cursusdagen: 9 en 16 februari van 10u tot 17u.  De tweede dag is een oefendag.

Plaats: Affligem

Catering: inbegrepen ochtendkoffie of thee, twee pauzes per dag, verzorgd middagmaal.
Hulpmiddelen: boek, korte syllabus en slides.
Certificatie: ja.

Prijs: 550 euro plus 21% BTW

Korting: 50 euro voor degenen die voor 31/12/2022 inschrijven. Mensen die de cursus burn-out coaching in 2023 volgen krijgen een supplementaire korting van 50 euro.

 

Inschrijven: stuur een mail naar l.swinnen@pandora.be of gebruik de knop. Deze rijke training werd volledig vernieuwd. 

Meer info