dr. L. Swinnen - Stress Management Consultancy

Help! Ik heb succes.


Iedereen weet dat succes ook zijn keerzijden heeft.

Want  succesvolle mensen hebben het druk, ze hebben grotere verantwoordelijkheden, ze lopen vaak grotere risico’s en er wordt meer van ze verwacht. Zo kan dan angst voor succes ontstaan. Zelfs angst voor genezing, angst om van gevoeligheid af te raken, angst voor geluk in een relatie of op het werk.  En zolang je bang bent voor succes zul je je eigen geluk in de weg staan.

We kunnen ons succes op een onbewuste manier verhinderen door negatieve gedachten en door uitstelgedrag.

Heb je angst voor succes? Dan is er een grote kans dat je het  volgende denkt:
Ik verdien het niet succes te hebben
Het zal toch wel weer mislopen
Men zal me nu jaloers en kritisch bekijken
De druk op mij zal nu ondraaglijk hoog worden

Al deze gedachten zijn maar een deel van het verhaal. Succes kan een keerzijde hebben maar meestal is een dergelijke angst toch ongegrond.  En succes uit de weg gaan is ook niet zo leuk, het enige voordeel daaraan is dat je minder met angsten geconfronteerd wordt en dat je in een slachtofferrol kunt kruipen. Het is misschien wel comfortabel je mislukkingen te blijven herhalen.

Ga dus na of je deze angsten hebt en ook of je je doelen maar blijft uitstellen. Bepaal zeer concrete doelen in jouw leven.
Schrijf je doelen zeer concreet neer
Schrijf voor- en nadelen van deze doelen op.
Schrijf op waar je bang voor bent wanneer je deze doelen bereikt.
Ga na wat een oplossing kan zijn voor ieder punt dat je kan aanzetten tot uitstelgedrag.
Wens jezelf en anderen proficiat wanneer ze een doel bereiken.
Weet dat dergelijke angsten vaak onlogische ideeên zijn en laat deze gedachten niet jouw gedrag bepalen.

Werk aan je zelfvertrouwen en jouw zelfbeeld.

Maak een SWOT analyse van jezelf.  SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Dus maak een analyse van jouw sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Dan kun je deze elementen tegen het licht houden om kansrijke doelen te maken. Je zou een SWOT-analyse kunnen maken van je kansen op succes.
Dus indien je succes wil in jouw leven dan ben je wellicht nog steeds dingen aan het bijleren, boeken aan het lezen, en dergelijke. Maar misschien is het niet helder voor je wat je nu precies wilt en wat kan zonder angst.
1. Bepaal uw doelen en uw missie. Vooraleer je aan iets begint is het nodig precies te weten wat je nu precies wilt. En dat zonder angst voor mislukking. Waar ben je sterk in?
2. Wat zou je kunnen tegenhouden. Heb je uitstelgedrag of onlogische gedachten. Wat moet je zeker verbeteren bij jezelf?  Heb je onlogische angsten? Kun je niet beginnen?
3. Welke kansen bieden zich aan? Welke mensen kun je nog ontmoeten? Wie of wat kan je motiveren. Maak een lijst van die dingen die je kunnen helpen jou w doelen te bereiken. Welke zijn je sterke punten, welke hulpbronnen heb je allemaal, heb je vrienden of kennissen die je willen en kunnen helpen, heb je nog een bijkomende training nodig?
4. Welke externe factoren kunnen op je weg komen en je tegenhouden? Zijn er mensen die je willen tegenhouden of negatief ingestelde kennissen? Werk je teveel?
In punt twee spraken we dus over interne dingen, hier over externe remmingen.

Analyseer deze SWOT en begin eraan. Een RET-opleiding kan alle interne hindernissen wegnemen


 

Product in de kijker

MOVING MINDS
Wetenschappers hebben in ons brein een aantal netwerken geïdentificeerd die verafgelegen hersendelen met elkaar verbinden. Zo hebben we een soort rustnetwerk dat lekker actief is als je aandacht naar binnen gericht is. Je zit bijvoorbeeld rustig op een bank in de zon en plots krijg je werkelijk briljante invallen. Dit netwerk is is onontbeerlijk bij goed leiderschap en ook bij efficiënte coaching. Maar hoe activeren we het? Je bent niet actief bezig met een taak, maar wel heel creatief en empathisch.

Nieuws

 meer nieuws

MOVING MINDS

Reeds lang weten we dat we moeten spreken van breinnetwerken en niet van knopjes of gebieden in het brein en ook niet uitsluitend over oerbrein, zoogdierenbrein of modern brein, of links ...

Burn-Out Coach : 6,13, 20 en 27 september 2019

Burn-Out Coaching

 

Eén op de 3 werknemers ervaart een hoge spanning op het werk en in hun privé – leven. Dit gaat met allerlei klachten gepaard.   Die klachten kunnen zeer ingrijpend zijn ...

Ik verveel me ziek en toch ben ik uitgeput

‘Mijn chef wil alles zelf doen. Ik heb niets omhanden en verveel me dood op het werk. En toch kom ik ’s avonds uitgeput thuis. Ik kan alleen nog TV kijken ...

schrijf hier in op

onze nieuwsbrief

e-mail

© 2019 dr Luc Swinnen, consulent stress management Creatie: Stardekk ×