dr. L. Swinnen - Stress Management Consultancy

contact

Dr. Luc Swinnen
Different BVBA
+32 (0)9 377 71 62
+32 (0)475 73 06 14
info@stressmanagement.be

Ondernemingsnummer:
BE 0461_: 390 891

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

DIFFERENT bvba (Luc Swinnen) staat in voor de organisatie van trainingen en coaching sessies in verband met burn-out en veerkracht of zelfs meer algemene onderwerpen. Inschrijven doe je via het inschrijvingsformulier of  rechtstreeks door te mailen naar info@stressmanagement.be

De inschrijving wordt pas definitief nadat de deelnameprijs en de BTW zijn betaald aan Different. Hiervoor ontvangt u een factuur met de te betalen bedragen aan DIFFERENT. Deze bedragen dienen uitsluitend betaald te worden op de IBAN nummers vermeld op de factuur.

Om geldig te zijn dient een klacht ons binnen de zeven dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht. Indien een factuur niet is betaald uiterlijk een maand na factuurdatum, dan zijn van rechtswege, en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, intresten aan 12% per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum.
Bovendien is dan een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd, met een minimum van 400,00 euro.

De algemene voorwaarden zijn hoe dan ook verondersteld aan de klant overgemaakt. Ze kunnen op eenvoudig verzoek aan de klant worden bezorgd.

DIFFERENT BVBA houdt zich het recht voor om iedere deelnemer die de goede orde van de training verstoort, de toegang tot deze en verdere trainingen te ontzeggen.

Door het betalen van het inschrijvingsbedrag verklaart de inschrijver zich akkoord met de algemene voorwaarden die voor onze opleidingen en coaching gelden.

De deelnameprijs omvat alle diensten die in de nieuwsbrief of op de website worden beschreven. Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden aan de organisatie.

Na ontvangst van Uw betaling ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van inschrijving enkele dagen voor de training. Maar de betaalde factuur geldt als enig toegangsbewijs.

 

ANNULEREN

Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening houden met de volgende regelingen:

U kunt tot 4 weken voor de datum van plaatsvinden van de training of coaching annuleren. Annuleren dient per aangetekend schrijven te gebeuren aan
DIFFERENT BVBA
HEIHOEK 9
9971 LEMBEKE
BELGIË

Wij berekenen u 150 euro,- excl. BTW aan administratiekosten .

Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd en kunt u eventueel een collega in uw plaats laten gaan.

 

Indien de organisatie beslist om wegens overmacht de training  te annuleren of naar een latere datum te verschuiven is deze organisatie geen vergoeding verschuldigd. Tevens kan U dan preferentieel inschrijven voor de eventuele nieuwe datum. U kan echter geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Wij behouden ons ook het recht voor om vóór aanvang van en tijdens de dienstverlening locatie, datums of lestijden te veranderen. In zulke gevallen zoeken we in overleg naar alternatieven. 

 

De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens de training of coaching.

Gegevens organisator
DIFFERENT bvba
Heihoek 9
9971 LEMBEKE
Ondernemingsnummer: BE 0461 390 891

Enkel de rechtsmachten in Gent en Eeklo (België) zijn bevoegd.

Product in de kijker

Burn-out
Verkozen tot boek van de maand door www.burnin.nl

Nieuws

 meer nieuws

Het werkgeheugen

Wanneer de term kortetermijngeheugen wordt gebruikt bedoelt men dat men een kleine hoeveelheid informatie gedurende een korte termijn kan vasthouden.  Het bewaren van nieuwe informatie is een ingewikkeld proces. De informatie ...

Het Zeygarnik effect2

Een verbazingwekkende proef om de effecten van zelfsabotage aan te tonen was de proef van Zeigarnik. We noemen de resultaten ook het Zeigarnik effect. We weten nu dat veel mensen echt ...

Ik zing want ik ben gelukkig of ben ik gelukkig omdat ik zing?

 

 

Een van mijn cursisten volgt dansles, om zich te ontspannen. Eens geen yoga of Tai Chi, maar “iets” anders. Ze is opgetogen. Ze groeit en beweegt zich vol gratie. En daardoor ...

schrijf hier in op

onze nieuwsbrief

e-mail

© 2018 dr Luc Swinnen, consulent stress management Creatie: Stardekk ×